top of page

גן ילדים מושב גנות מועצה אזורית עמק לוד

כיתת גן במושב גנות

שישה אשכולות גני ילדים מודולריים בגדלים שונים, סה"כ 15 כיתות ב-5 מושבים שונים

המורכב מ- 2 דגמים טיפוסיים עבור כיתות גן, החוזרים על עצמם בהרכבים שונים –בביצוע

bottom of page